Segundo o artigo 6 da Lei de Transparencia “As Administracións Públicas publicarán os plans e programas anuais e plurianuais nos que se fixen obxectivos concretos, así como as actividades, medios e tempo previsto para a súa consecución. O seu grao de cumprimento e resultados deberán ser obxecto de avaliación e publicación periódica xunto cos indicadores de medida e valoración, na forma en que se determine por cada Administración competente”.

Nestes intres atópase en proceso de aprobación por parte do Concello a definición dos criterios de valoración dos plans e programas municipais.

DOCUMENTOS PDF WORD
Avaliación de programas de gasto
VER PDF Avaliación de programa de gasto municipal 2020

DESCARGA WORD Avaliación de programa de gasto municipal 2020
Avaliación de proxectos de inversión
VER PDF  Execución de proxectos de inversión e financiamento 2020

DESCARGA WORD  Execución de proxectos de inversión e financiamento 2020