Organización Política Municipal

Órganos de goberno, concelleiros, función, celebración de sesión…

Organigrama Municipal

Organigrama político, organigrama técnico, convenio…

Avada Admin

Convocatorias, orde do día e actas de plenos e xuntas de goberno…

Servicios Municipales

Servizo de alumeado público, auga, asistencia social, cultura, deportes…

Planes y Proyectos

Plan de urbanismo, programas municipais, avaliación de plans e programas…

Planes Normativos

Proxectos de novos impostos, taxas, orzamentos, regulamentos…

Contratación de obras e servizos

Contratos maiores, contratos menores, mesas de contratación…

Convenios

Relación dos convenios asinados con outras administracións…

Subvenciones

Relación das subvencións recibidas e concedidas polo concello…

Ordenanzas y Reglamentos

Impostos, taxas, regulamentos municipais de funcionamento…

Información Económica y Patrimonial

Orzamentos, contas anuais, inventario municipal…

BUEN GOBIERNO

Principios do bo goberno municipal, consultas realizadas, acordos con efectos xurídicos…