INFORMACIÓN ECONÓMICA

DOCUMENTOS PDF WORD
Orzamentos aprobados 2018
VER PDF Orzamentos aprobados 2018

DESCARGA WORD Orzamentos aprobados 2018

ANÁLISE DA INFORMACIÓN ECONÓMICA

DOCUMENTOS PDF WORD
Informe intervención periodo medio de pago a proveedores 2018
VER PDF Informe intervención Periodo medio de pago 1º T 2018

VER PDF Informe intervención Periodo medio de pago 2º T 2018

DESCARGA WORD Informe intervención Periodo medio de pago 1º T 2018

DESCARGA WORD Informe intervención Periodo medio de pago 2º T 2018
Periodo medio de pago a proveedores 2018
VER PDF Periodo medio de pago a proveedores 2018

DESCARGA WORD Periodo medio de pago a proveedores 2018
Saldo de obrigas pendentes de aplicar ao orzamento 2018
VER PDF Saldo de obrigas pendentes de aplicar ao orzamento 2018

DESCARGA WORD Saldo de obrigas pendentes de aplicar ao orzamento 2018
DOCUMENTOS PDF WORD
Informe intervención periodo medio de pago a proveedores 2016
VER PDF Informe intervención Periodo medio de pago 1º T 2016

VER PDF Informe intervención Periodo medio de pago 2º T 2016

VER PDF Informe intervención Periodo medio de pago 3º T 2016

VER PDF Informe intervención Periodo medio de pago 4º T 2016

DESCARGA WORD Informe intervención Periodo medio de pago 1º T 2016

DESCARGA WORD Informe intervención Periodo medio de pago 2º T 2016

DESCARGA WORD Informe intervención Periodo medio de pago 3º T 2016

DESCARGA WORD Informe intervención Periodo medio de pago 4º T 2016
Periodo medio de pago a proveedores 2016
VER PDF Periodo medio de pago 2016

DESCARGA WORD Periodo medio de pago 2016
Cumprimento obxetivo estabilidade do orzamento 2016
VER PDF Cumprimento obxetivo estabilidade 2016

DESCARGA WORD Cumprimento obxetivo estabilidade 2016
Saldo de obrigas pendentes de aplicar ao orzamento 2016
VER PDF Saldo de obrigas pendentes de aplicar ao orzamento 2016

DESCARGA WORD Saldo de obrigas pendentes de aplicar ao orzamento 2016
Execución Presupostaria 2016
VER PDF Informe sobre a execución presupostaria no primeiro semestre de  2016  e avance da  liquidación

VER PDF Execución presupostaria 4º Trimestre 2016


DESCARGA WORD Informe sobre a execución presupostaria no primeiro semestre de  2016  e avance da  liquidación

DESCARGA WORD Execución presupostaria 4º Trimestre 2016

Indicadores financieiros e orzamentarios 2016
VER PDF Indicadores financieiros e orzamentarios 2016

DESCARGA WORD Indicadores financieiros e orzamentarios 2016 
Informe de intervención de reparos e anomalías en materia de ingresos no 2016
VER PDF Informe de intervención de reparos 2016

DESCARGA WORD Informe de intervención de reparos 2016

INFORMACIÓN PATRIMONIAL

O Concello de Cedeira non ten aprobado na actualidade un inventario municipal actualizado.

Nas seguintes ligazóns pode consultarse a información publicada no BOP o 1 de decembro de 2009 (nº 255) co gallo da derradeira aprobación de inventario realizada polo Concello – Pleno en sesión celebrada o 10 de novembro dese mesmo ano:

Nas seguintes ligazón pode consultarse o certificado catastral elaborado o 4 de setembro de 2015 no que se procede a inventariar os bens rústicos e urbanos no que o Concello de Cedeira aparece referenciado coma titular dos mesmos: