Organización Municipal

/Organización Municipal
Organización Municipal 2018-06-12T19:17:26+00:00

Na actualidade, atópase en proceso de elaboración un organigrama técnico por parte do Concello de Cedeira.

Namentres se publica este documento, na seguinte ligazón pode consultarse a plantilla técnica completa do Concello de Cedeira para 2017, tanto de persoal funcionario como de persoal laboral.


VER PDF Plantilla municipal 2017


DESCARGA WORD Plantilla municipal 2017

En sesión celebrada o día 23 de febreiro de 2017, o Pleno adoptou o acordo de aprobación inicial do Presuposto para 2017 e do Catálogo de Postos de Traballo.

Publicouse o anuncio de exposición pública no BOP nº 40 do 27 de febreiro de 2017. Mediante resolucións da Alcaldía do 24 de marzo de 2017, declaráronse definitivamente aprobados os acordos, e foron publicados no BOP nº 59 o 28 de marzo.


VER PDF Anuncio aprobación definitiva catálogo postos de traballo 2017


DESCARGA WORD Anuncio aprobación definitiva catálogo postos de traballo 2017

Nestes intres, o Concello de Cedeira ten vixentes no ámbito laboral o “Acordo regulador das condicións de traballo do persoal funcionario ao servizo do Concello de Cedeira”, e o “Convenio colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Cedeira”, aprobados polo Pleno do Concello en sesión extraordinaria o día 27 de abril de 2000, e cuxa resolución por parte da Delegación Provincial da Coruña foi publicada no DOG Núm. 224 do luns 20 de novembro de 2000.


VER PDF Acordo regulador das condicións de traballo do persoal funcionario ao servizo do Concello de Cedeira


DESCARGA WORD Acordo regulador das condicións de traballo do persoal funcionario ao servizo do Concello de Cedeira


VER PDF Convenio colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Cedeira


DESCARGA WORD Convenio colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Cedeira

Con data 28 de novembro de 2012, adoptouse o acordo de resolución de incompatibilidades do persoal municipal, vixentes neste momento, e cuio texto pode consultarse na seguinte ligazón:

 

 

VER PDF Resolución incompatibilidades persoal municipal

 

 

DESCARGA WORD Resolución incompatibilidades persoal municipal

Con data 7 de decembro de 2017, publicouse no DOG nº 232 a resolución do 27 de novembro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2018.

No caso do Concello de Cedeira, as datas dos festivos locais son:

  • 13 de xuño de 2018, festa de San Antonio
  • 26 de xullo de 2018, festa de Santa Ana
VER CALENDARIO