Pode consultarse a plantilla técnica completa do Concello de Cedeira para 2020, tanto de persoal funcionario como de persoal laboral nas seguintes ligazóns:


VER PDF Plantilla municipal 2020


DESCARGA WORD Plantilla municipal 2020

En sesión extraordinaria celebrada o día 4 de xuño de 2020, o Pleno adoptou o acordo de aprobación inicial do orzamento de 2020. Publicouse o anuncio de exposición pública no BOP n.º 83 do 9 de xuño de 2020, dando un prazo de quince días hábiles para presentar alegacións contra o mesmo.
Ante a ausencia de alegacións ou reclamacións ao acordo de aprobación inicial, considérase o orzamento definitivamente aprobado, e pode consultarse o anuncio da súa aprobación definitiva nas seguintes ligazóns :


VER PDF Anuncio da aprobación definitiva do orzamento e do cadro de persoal 2020


DESCARGA Anuncio da aprobación definitiva do orzamento e do cadro de persoal 2020

Nas seguintes ligazóns pode consultar o texto (tratado en aplicación da LOPD) do cadro de persoal 2020 aprobado:


VER PDF Catálogo postos de traballo 2020


DESCARGA Catálogo postos de traballo 2020

Nestes intres, o Concello de Cedeira ten vixentes no ámbito laboral o “Acordo regulador das condicións de traballo do persoal funcionario ao servizo do Concello de Cedeira”, e o “Convenio colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Cedeira”, aprobados polo Pleno do Concello en sesión extraordinaria o día 27 de abril de 2000, e cuxa resolución por parte da Delegación Provincial da Coruña foi publicada no DOG nº 224 do luns 20 de novembro de 2000.


VER PDF Acordo regulador das condicións de traballo do persoal funcionario ao servizo do Concello de Cedeira


DESCARGA WORD Acordo regulador das condicións de traballo do persoal funcionario ao servizo do Concello de Cedeira


VER PDF Convenio colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Cedeira


DESCARGA WORD Convenio colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Cedeira

Con data 28 de novembro de 2012, adoptouse o acordo de resolución de incompatibilidades do persoal municipal, vixentes neste momento, e cuio texto pode consultarse na seguinte ligazón:

 

 

VER PDF Resolución incompatibilidades persoal municipal

 

 

DESCARGA WORD Resolución incompatibilidades persoal municipal

Con data 14 de decembro de 2020, publicouse no DOG nº 250 a resolución do 3 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2021.

No caso do Concello de Cedeira, as datas dos festivos locais son:

  • 26 de xullo de 2022, Santa Ana
  • 8 de setembro de 2022, festa local
VER CALENDARIO