Pode consultarse a plantilla técnica completa do Concello de Cedeira para 2018, tanto de persoal funcionario como de persoal laboral nas seguintes ligazóns:


VER PDF Plantilla municipal 2018


DESCARGA WORD Plantilla municipal 2018

En sesión celebrada o día 5 de xullo de 2018, o Pleno adoptou acordo desestimando as alegacións presentadas á aprobación inicial do catálogo de postos de traballo do exercicio 2018 e aprobando definitivamente o referido catálogo. O anuncio publicouse no BOP nº 134 do 16 de xullo de 2018. Pode consultarse o anuncio nas seguintes ligazóns:


VER PDF Anuncio da aprobación definitiva do catálogo postos de traballo 2018


DESCARGA Anuncio da aprobación definitiva do catálogo postos de traballo 2018

Nas seguintes ligazóns pode consultar o texto (tratado en aplicación da LOPD) do catálogo de postos de traballo 2018 aprobado:


VER PDF Catálogo postos de traballo 2018


DESCARGA Catálogo postos de traballo 2018

Nestes intres, o Concello de Cedeira ten vixentes no ámbito laboral o “Acordo regulador das condicións de traballo do persoal funcionario ao servizo do Concello de Cedeira”, e o “Convenio colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Cedeira”, aprobados polo Pleno do Concello en sesión extraordinaria o día 27 de abril de 2000, e cuxa resolución por parte da Delegación Provincial da Coruña foi publicada no DOG nº 224 do luns 20 de novembro de 2000.


VER PDF Acordo regulador das condicións de traballo do persoal funcionario ao servizo do Concello de Cedeira


DESCARGA WORD Acordo regulador das condicións de traballo do persoal funcionario ao servizo do Concello de Cedeira


VER PDF Convenio colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Cedeira


DESCARGA WORD Convenio colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Cedeira

Con data 28 de novembro de 2012, adoptouse o acordo de resolución de incompatibilidades do persoal municipal, vixentes neste momento, e cuio texto pode consultarse na seguinte ligazón:

 

 

VER PDF Resolución incompatibilidades persoal municipal

 

 

DESCARGA WORD Resolución incompatibilidades persoal municipal

Con data 21 de decembro de 2018, publicouse no DOG nº 243 a resolución do 13 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2019.

No caso do Concello de Cedeira, as datas dos festivos locais son:

  • 13 de xuño de 2019, festa de San Antonio
  • 26 de xullo de 2019, festa de Santa Ana