Organización Política Municipal

/Organización Política Municipal
Organización Política Municipal 2018-06-12T19:17:24+00:00
PLENOS

Membros, celebración de sesións, funcións…

XUNTA DE GOBERNO

Membros, celebración de sesións, funcións…

ALCALDÍA

Funcións e delegación de funcións n@s concelleir@s…

COMISIÓNS INFORMATIVAS

Membros, celebración de sesións, funcións…

GRUPOS MUNICIPAIS

Concelleir@s da corporación, información persoal e profesional, resolución de incompatibilidades…