Órganos de Participación

Procedementos para participar e facer propostas ao Concello…

Enquisas sobre valoración de servizos municipais, consultas populares, etc…