O planeamento urbanístico do Concello de Cedeira foi aprobado o 25 de xaneiro de 1995 e publicada a súa aprobación no Boletín Oficial da Provincia o 15 de abril de 1995 como “Aprobación do texto refundido do proxecto de revisión do Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello de Cedeira” como pode verse na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Publicación no BOP da aprobación do Plan de urbanismo

O texto íntegro da normativa aprobada, publicouse no BOP o día 14 de xuño de 1995, e pode consultarse na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Publicación no BOP da normativa aprobada

Nos seguintes documentos pode consultar toda a información urbanística vixente no Concello de Cedeira. Todos os documentos están enlazados aos planos e normativas correspondentes.


VER PDF Plan de urbanismo do Concello de Cedeira


DESCARGA WORD Plan de urbanismo do Concello de Cedeira

Na seguinte ligazón, pode consultar a lei que regula a materia urbanística en Galicia na actualidade:

IR Á LIGAZÓN Lei 2/2016 do 10 de febreiro, do solo de Galicia