25 indicadores do cumprimento da Lei de Transparencia no Concello…

NORMATIVA

Leis e regulamentos sobre transparencia que afecta ao Concello…