ENQUISA NIVEL DE CALIDADE DOS SERVIZOS MUNICIPAIS

Por favor, indique o seu grao de satisfacción cos servizos municipais.

  SINALE O SERVIZO MUNICIPAL QUE QUERE AVALIAR:

  1. As dependencias atópanse sinxelamente

  MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

  2. Ponse a disposición do usuario a documentación necesaria

  MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

  3. A documentación é clara e sinxela

  MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

  4. Facilítase información útil e suficiente

  MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

  5. Resólvense todas as dúbidas de xeito claro e comprensible

  MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

  6. Os horarios de atención son suficientes

  MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

  7. A atención é correcta

  MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

  8. A atención é rápida

  MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

  9. A información da páxina web municipal é suficiente

  MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

  10. A valoración xeral del servicio é

  MOI MALOMALOREGULARBOMOI BO

  ¿Ten algún comentario ou suxestión para mellorar o servizo avaliado?

  MOITAS GRACIAS POR AXUDARNOS A MELLORAR OS NOSOS SERVIZOS. SE DESEXA RECIBIR O ESTUDO QUE SE ELABORARÁ COAS ENQUISAS REALIZADAS, INTRODUCE UNHA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO E ENVIAREMOSLLO: